Húns

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HÚNS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Húns

Oorsprong/verklaring

De dakpannen symboliseren de plaatselijke steenfabriek, de schildzoom het agrarisch karakter van het dorp.


Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.