HMS Gävle, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 09:41, 7 April 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "|'''English''' ↵| {{blazon wanted}}" to "|'''English''' | blazon wanted")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS GÄVLE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Gävle, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I blått fält Gävles vapenbild, en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två bjälkvis ställda ankaren och nedanför av ett ankare allt av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Symbolises the Coat of Arms of the Namegiving City.


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.