HMS Hanö, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS HANÖ, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Hanö, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält en tupp av silver med röd kam och beväring.

Origin/meaning

The Arms are canting, as the name means Rooster Island.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.