HMS Loke, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS LOKE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Loke, Swedish Navy

Official blazon

I fält av silver en hoppande svart lax med kluven tunga och röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Origin/meaning

The Salmon alludes to the Norse God Loke (Loki), which according to legend could transform into a Salmon.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Försvarsmakten Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken & heraldik