HMS Ornö, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ORNÖ, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Ornö, Swedish Navy

Official blazon

I fält av silver en svart vildsvinsgalt med röd mun och beväring av guld.

(Argent, a boar passant sable, mouth gules and armed or).

Origin/meaning

The Ship was a Minesweeper 1953-1993.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.