HMS Polaris, Swedish Navy

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS POLARIS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Polaris, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I fält en gående, långsvansad isbjörn av silver, vid svanstippen en stjärna av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The design alludes to the namegiving Polar Star. The Ship was a Torpedo Boat in Service 1954-1977.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.