HMS Pollux, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS POLLUX, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Pollux, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält, sida vid sida, stjärnbilden Dioskurerna, Pollux hållande en klubba i höger hand och castor en lyra i vänster hand, allt silver; på Pollux panna en femuddigstjärna av guld.

(Azure side by side the constellation Gemini, Pollux holding a club in the right hand, Castor a lyre in the left, all argent; Pollux charged at the forehead with a mullet or)

Origin/meaning

The Arms are canting. The Ship was a Torpedo Boat in Service 1954-1977.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.