HMS Småland, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 11:39, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS SMÅLAND, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Småland, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I gyllene fält Smålands vapenbild, ett rött lejon med blå beväring, därest sådan skall förekomma, och hållande i tassarna ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och sträng svarta|-

English Småland, Swedish Navy No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Ship used the Coat of Arms of the namegiving Province. She was a Destroyer in Service 1956-1984.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.