Halderberge

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HALDERBERGE

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : -
Toevoegingen : 1997 Hoeven, Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch

I : 8 september 1997
" Doorsneden : I in zilver een burcht van keel, staande op de doorsnijdingslijn, tussen twee geplant ebomen van sinopel; II in sinopel drie eenden van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Halderberge

Oorsprong/verklaring

De totstandkoming van dit wapen is zeer moeizaam verlopen. In eerste instantie stelde de Hoge Raad van Adel voor om een burcht op een heuvel op te nemen, vergezeld van drie maliën. De burcht is afkomstig uit het oude wapen van Hoeven, de berg zou sprekend zijn voor de nieuwe gemeentenaam. De drie maliën zouden de drie opgeheven gemeenten symboliseren. De malie was afkomstig uit het wapen van het markiezaat van Bergen op Zoom en kwam ook voor in het wapen van Oudenbosch.

De gemeente daarentegen, wilde een gevierendeeld wapen, met in ieder kwartieer een (deel van een) van de oude gemeentewapens. Dit leidde tot een serie gecompliceerde ontwerpen, die echter noch door de gemeente, noch door de Hoge Raad van Adel werden geaccepteerd.

Het huidige wapen is min of meer een compromis. De burcht uit het wapen van Hoeven en de bomen van Oudenbosch zijn opgenomen in de bovenste helft, de vogels zijn afkomstig van het wapen van Oud- en Nieuw Gastel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van Ham, 1998