Heel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEEL

Provincie : Limburg
Opheffing : 1818 Heel en Panheel
Opnieuw opgericht 1991 uit : Beegden, Heel en Panheel ((1818 Pol en Panheel, ged), Wessem (1818 Pol en Panheel, ged)
Opheffing : 2007 Maasgouw

I : 21 april 1819 "Van blaauw beladen met het borstbeeld van Helena, tot schild-houder de Heilige Lambertus, alles van goud, in bisschoppelijk gewaad."

Arms (crest) of Heel

II : 13 december 1991
"Doorsneden; I in azuur de buste van de Heilige Lambertus van zilver, de mijter en het rationale geboord van goud; II in goud drie hoorns van keel, geplaatst twee en een. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Heel

Oorsprong/verklaring

St Helena fungeert als sprekend symbool, terwijl Lambertus patroonheilige is van het Patrimonium van St.Lambertus te Luik, bezitters van de heerlijkheid. De afbeeling van St. Helena had geen enkele historische betekenis.

De voorloper van de gemeente was de schepenbank Heel, dat eigenlijk alleen het dorp Heel omvatte, niet de in de gemeente gelegen dorpen Katert, Houthem en Apenbroek (behorend tot Wessem). Van de schepenbank zijn twee zegels bekend. Beide voerden het borstbeeld van de H. Lambertus, daarbij refererend aan aan de onderhorigheid van het dorp aan het kapittel van St. Lambertus te Luik.

Heelz1.jpg

Oud zegel van de schepenbank (jaar onbekend)

Dit kapittel had tevens in Beegden en Wessem belangrijke tiendrechten. Tevens is de kerk van Heel de moederkerk van Beegden en Wessem. Panheel behoorde tot de parochie Heel.

De drie hoorns slaan op twee families: Van Horn en Van Ghoor. De kleuren zijn van de Van Horns. Deze hoorns stonden ook in de wapens van Beegden en Wessem, alsmede in het zegel van de schepenbank Pol en Panheel. De familie Van Ghoor, waarschijnlijk een afsplitsing van Van Horn bezaten vanaf het begin der 15e eeuw de heerlijkheid Pol en Panheel, alsmede het kasteel Heel.

Wapen van Heel

Briefhoofd, +/- 2000

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Hanssen, 1995a