Heerewaarden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEEREWAARDEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1999 Maasdriel
Toevoegingen : 1984 Dreumel (ged)

I : 8 oktober 1901
"In azuur een op een grasgrond staande tufsteenen kerk in natuurlijke kleur, uit het noorden gezien, bestaande uit een eenbeukig schip met 4 Gothische ramen en een halfronde deur, waarboven een kleiner Gothisch raam in den noordmuur, en uit 2 vierkante, door spitse kappen gedekte torens aan de westzijde der kerk geplaatst; iedere toren voorzien van halfronde galmgaten en overtopt door windwijzers in de gedaante van een haan; de linkertoren voorzien van een wijzerplaat en het kerkdak der kerk van een kruisornament."

Wapen van Heerewaarden

Oorsprong/verklaring

De gemeente besloot pas in 1901 om een wapen aan te vragen. Voor die tijd maakte de gemeente gebruik van een naamstempel. Als wapen werd een kerk met twee torens aangevraagd. Een dergelijke kerk kwam voor op een uit 1738 daterende koperen plaat, met onder de kerk (die niet op een schild is geplaatst) de tekst : Het wapen van Heerewaarden. Ook Van der Aa geeft als wapen voor Heerewaarden een kerk met twee torens. De gemeente beschikte echter niet over andere afbeeldingen van het wapen (of enig ander door de gemeente gebruikt wapen) en het is onbekend waar Van der Aa zijn informatie vandaan heeft gehaald.

Vreemd blijft dat de kerk twee torens heeft. De huidige kerk van Heerewaarden is gebouwd in 1849 en heeft maar één toren. Ook de voorgaande kerk, gebouwd in 1608, had maar een toren. Misschien dat de in 1600 verwoestte kerk twee torens heeft gehad. Als dat zo is zou het wapen dus al van voor 1600 kunnen dateren. Een aanwijzing hiervoor werd me gemeld per mail met een citaat uit de engelse vertaling van een dagboek van Albrecht Dürer: "Diary of his journey to the Netherlands 1520/1521:

"From thence we went to Tiel; there we left the Rhine and sailed up the Maas to Heerewaarden, where the two towers stand. We spent the night there and I spent 7 st."
Heerew.jpg

Het wapen op het oude gemeentehuis
Wapen van Heerewaarden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Heerewaarden

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Heerewaarden

Het wapen op een envelop 1994

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Dumont en Kleijnen, 1992; Van der Aa, 1839ev ; mail van Machiel van der Panne