Hellendoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HELLENDOORN

Provincie : Overijssel
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 1 november 1898
"In azuur een hert van goud, klimmende tegen een vlierboom van hetzelfde, beiden geplaatst op een grasgrond van sinopel."

II : 2 maart 1999
"In azuur een hert van goud, klimmende tegen een vlierboom van hetzelfde, beide geplaatst op een grasgrond van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Hellendoorn

Oorsprong/verklaring

Hellendoorn voerde tot het eind der vorige eeuw geen eigen wapen. Aanleiding voor het aanvragen van een wapen was, net als bij diverse andere gemeenten, de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Staten van Overijssel. In de ramen van deze zaal zouden de wapens van de diverse gemeenten opgenomen moeten worden.

De directeur van het Overijssels Geschiedkundig Museum werd gevraagd een wapen te ontwerpen. Hij is tevens de ontwerper van de meeste Overijsselse wapens van 1898. Hij ontwierp een wapen, bestaande uit een vlierboom en het hert. De vlierboom zou een sprekend element zijn, 'hellendoorn' zou afgeleid zijn van een oud Anglo-Saksisch woord voor vlierboom. Het hert zou het vele wild in de gemeente symboliseren.

De gemeenteraad ging in pricipe akkoord met het ontwerp, alleen zag men graag dat de vlierboom vervangen werd door een doornstruik. Dit zou het sprekende karakter sterker maken. Een van de raadsleden gaf ook aan dat 'hellendoorn' overeen kwam met witte doorn en niet op vlier. Ondanks een uitgebreide discussie werd het oorspronkelijke ontwerp toch aanvaard.

Wapen van Hellendoorn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Hellendoorn

Poststempel 1986
Wapen van Hellendoorn

Briefhoofd, +/- 1995

De naamsherleiding is ook daarna nog wel onderwerp van discussie geweest, maar er zijn enkele aanwijzingen die het inderdaad aannemelijk maken dat Hellendoorn afgeleid is van vlier (zie Ponsteen, 1970).

In 1999 is de gebruikelijke gemeentekroon op verzoek van de gemeente verleend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : anoniem, Tubantia, 29-01-1949; Ponsteen, 1970