Hendrik Ido Ambacht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HENDRIK IDO AMBACHT

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1855 Sandelingen Ambacht

I : 24 juli 1816
"Van zilver beladen met 3 sautoirs. Het schild gedekt met eene kroon van goud, vercierd met 13 paarlen en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen."

Wapen van Hendrik Ido Ambacht

Oorsprong/verklaring

Hendrik Ido Ambacht, of vroeger ook wel Hendrik Ido Schildmanskinderen Ambacht geheten, is in de 14e eeuw bedijkt. DDe bedijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen. Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote Lindt en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heeroudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd. Hij combineerde zijn heerlijkheid met het daarnaast gelegen gebied, in handen van de kinderen van een zeker Schildman.

Het is niet bekend waar het wapen vandaan komt. Het is misschien afgeleid van het wapen van Strijen, maar dat is niet duidelijk. Zeger van Kijfhoek en zijn familie voerden het wapen van Kijfhoek. In ieder geval is het bekend sinds de 17e eeuw bekend. Het komt namelijk als zodanig voor op een zegel met afdruk uit 1666. Ook wordt het in de 18e eeuw al als heerlijkheidswapen vermeld.

Bij de aanvraag van het wapen in 1815 gaf de gemeente aan dat ze niet wisten waar het vandaan kwam, alleen dat het al sinds onheugelijke tijdan was gebruikt en dat het ook voorkwam met een jaartal 1331. Maar verder wist de gemeente geen achtergrond.

Wapen van Hendrik Ido Ambacht

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Regt, 1848; vdBergh, 1878; Beelaerts van Blokland 17??; Gemeentegids 1995-1996


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink