Herpt en Berne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HERPT EN BERNE (ook: Herpt en Bern, sinds 1896 Herpt)

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1935 Heusden
Toevoegingen : -

I : 28 september 1819
"In zilver 3 kussens van keel."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Herpt en Berne

Oorsprong/verklaring

Herpt en Berne vormden een heerlijkheid in het land van Heusden. (Bern(e) hoort tegenwoordig bij Kerkwijk door een omlegging van de Maas).

De burgemeester stuurde in 1815 en 1816 een brief, waarin hij een afdruk van het plaatselijke zegel opstuurde. Hij sprak zichzelf in beide brieven echter tegen; in de eerste brief werd het al sinds onheugelijke tijden gebruikt, in de tweede was het wapen net aangenomen, omdat Herpt geen wapen had gevoerd...

Het ontwerp bestond uit het wapen met de drie kussens. Dit wapen is ontleend aan het wapen van de familie Rietveld van Herpt en Sprang. De familie is afkomstig uit Heusden en bekleede daar belangrijke posities, oa burgemeetsr. In 1818 werd Johan van Rietveld ook heer van Herpt en Berne. Daarvoor was hij sinds 1809 secretaris van de heerlijkheid.

In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt voor de heerlijkheid een geheel ander wapen gegeven, namelijk : "gedwarsbalkt van azuur en keel van zes stukken, over alles heen een karbonkel van goud."

De oorsprong van het wapen is niet bekend, wel lijkt de karbonkel op een band met Kleef te duiden.

Wapen van Herpt en Berne

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Herpt en Berne

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Herpt en Berne

Het wapen in Herpt (bron)

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen te gebruiken als dorpswapen en tegelijkertijd de kleur van het veld van goud te maken. Dit is meer in overeenstemming met het wapen van Rietveld.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel, 1993b; Beelaerts van Blokland, 17??