Herten (Limburg)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HERTEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 1991 Roermond
Toevoegingen : -

I : 3 augustus 1896
"Gedeeld : rechts in keel de aartsengel Michael, met gelaat, armen, handen en beenen van natuurlijke kleur en vleugels van zilver, gekleed in een wapenrok van goud en beenplaten van zilver, afgezet met goud en gewapend met een zwaard van zilver, bevestigd aan een gordel van goud, hij staat op een draak van sinopel, met klauwen en tanden van natuurlijke kleur, en houdt in de rechterhand een kruisstandaard van goud, uit welks top bliksemstralen van hetzelfde naar omlaag schieten; links gevierendeeld : I en IV in zilver eene lelie van keel, II en III in zilver 3 dwarsbalken van azuur (van Vlodrop)."

Wapen van Herten (Limburg)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Vlodrop en de parochieheilige.

In de 13e eeuw hadden diverse edelen en abdijen gronden in Herten. Deze werden in de loop van de eeuw allemaal opgekocht of overgedragen aan de Munsterabdij te Roermond, die hiermee de grootste grondeigenaar werd. De wereldlijke macht lag bij de graven (later hertogen) van Gelre, die het in leen gegeven hadden aan de Heren van Cuijk. Later gingen deze rechten over op de geslachten Van Heinsberg en Van Haren om in de loop van de 15e eeuw weer aan Van Heinsberg te komen. Jan van Heinsberg overleed in 1448 zonder zoons. Herten kwam aan zijn dochter, die getrouwd was met Jan van Nassau. Dit echtpaar verkocht de heerlijkheid tenslotte in 1464 aan Godard van Vlodrop. Deze familie bleef in bezit van Herten tot 1565, waarna de heerlijkheid nog enkele keren werd verkocht tot aan de Franse Revolutie.

De heerlijkheid was gelegen in het Overkwartier van Gelre en had een eigen schepenbank met lage jurisdictie. De hoge jurisdictie lag bij Roermond. Het oudst bekende zegel dateert uit 1532 en vertoont de kerkpatroon, de aartsengel Michael, met voor zich het wapen Vlodrop. In 1510 werd al een zegel genoemd, maar dat zegel is niet bewaard gebleven. In 1666 werd een nieuw zegel gesneden, waarbij het wapen Vlodrop werd vervangen door het wapen van de toenmalige heren uit het geslacht Van Rollingen.

zegel van Herten (Limburg)

Het zegel van Herten van 1532
zegel van Herten (Limburg)

Het zegel van Herten van 1666

In 1896 vroeg het gemeentebestuur een wapen aan gebaseerd op het zegel van 1532 (al werd het genoemd als zijnde uit 1619). De Hoge Raad van Adel ging echter niet akkoord met een klein, gecompliceerd, schild aan de voeten van de heilige en stelde het huidige wapen voor. Dit werd daarop verleend. De keuze van het wapen Vlodrop werd door Eversen en Meulleneers niet als gelukkig gezien. Deze familie heeft namelijk niet meer of langer invloed uitgeoefend dan de andere families. Zij stelden voor het wapen Cuijk te nemen, voor de oudste heren van Herten.

Wapen van Herten (Limburg)

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Herten (Limburg)

Briefhoofd 1985
Wapen van Herten (Limburg)

Poststempel 1985


Literatuur: Eversen en Meulleneers, 1900; Brievenboek Hoge Raad van Adel , 1896; Frankewitz en Venner, z.j.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg