Hoogeloon, Hapert en Casteren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Bladel
Toevoegingen : -

I : 28 september 1819
"Van lazuur beladen met een leeuw van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

II : 4 maart 1958
"Van azuur beladen met een klimmende leeuw van goud, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms (crest) of Hoogeloon, Hapert en Casteren

III : 27 maart 1986
"Gedeeld : I in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, II in goud 3 kepers van keel. Het schild ter linkerzijde gehouden door de Heilige Severinus, aartsbisschop van Keulen, van natuurlijke kleur, gedekt met een mijter van zilver, geboord en gevoerd van goud, gekleed in een albe van zilver, een overtuniek van goud, geboord van keel, een antieke kazuivenl van keel, gevoerd van goud, een pallium van zilver, beladen met 5 breedarmige kruisjes van sabel en met franje van goud, en houdende in de linkerhand een kromstaf, eveneens van goud."

Wapen van Hoogeloon, Hapert en Casteren

Oorsprong/verklaring

Bij de aanvraag in 1815 gaf de burgemeester aan dat de gemeente een wapen had gevoerd met een heilige. Het was echter niet meer voorhanden en hij vroeg daarom om een wapen met een leeuw. Dit werd door de Hoge Raad van Adel gehonoreerd en verleend in rijkskleuren.

De gemeente wenste in 1957 een nieuw diploma, omdat het oude ernstig geschonden was. De Hoge Raad van Adel wees de gemeente er in een antwoord op dat het tevens een goede gelegenheid was om een kroon toe te voegen aan het wapen. De gemeente ging daarmee akkoord. Waarom tegelijkertijd de tong en nagels van keel werden weergegeven is niet bekend.

Aangezien iedere historische grond ontbrak, wenste de gemeente een nieuw, historisch verantwoord wapen. Het nieuwe wapen is vervolgens opgebouwd uit de wapens van Brabant (leeuw), de abdij van Tongerlo (kepers) en de kerkpatroon.

De drie dorpen Hoogeloon, Hapert en Casteren behoorden tot 1559 onder de schepenbank van Eersel. Een eigen zegel bezaten de dorpen niet. wel bestond er een zegel van de zogenaamde grondheerlijkheid van Hapert en Hoogeloon. Op dit zegel, bekend sinds 1479, stond Sint Severinus, bisschop van Keulen vergezeld van een paar struiken. Na de afscheiding van Eersel voerde de nieuwe schepenbank dezelfde voorstelling op het wapen. Ook na de splitsing van de heerlijkheid in 1618 werd was het in gebruik tot aan de Franse Revolutie

De heilige is de kerkpatroon van Hapert. Bij het ontwerp werd besloten de heilige op te nemen als schildhouder en niet als wapenfiguur. De kleding van de heilige weerspiegelt het type kleding van een aatsbisschop in de 11e eeuw.

De leeuw werd opgenomen omdat de hertogen van Brabant altijd een grote macht hebben gehad in de verschillende dorpen. Het gebied kwam in 1203 aan de hertog van Brabant. Ook de schepenbank van Eersel was een hertogelijke schepenbank.

De kepers van de abdij van Tongelre zijn opgenomen, vanwege het belang van de abdij voor de dorpen. De abdij heeft verschillende rechten bezeten van 1186-1795. Tot 1831 werd tevens de pastoor van Hoogeloon door de abdij benoemd. Ook op ander gebied had de abdij veel invloed in de gemeente. Het wapen van de abdij was in goud drie kepers van keel.

In 1998 besloot de gemeenteraad van Bladel om het oude wapen, zonder de schildhouder, te continueren als dorpswapen voor de drie dorpen Hapert, Hoogeloon en Castern.

In 1986 werden door het Streekarchief Zuid-Oost Brabant vier voorstellen gedaan voor een nieuw wapen, allen gebaseerd op de combinatie Brabant-Tongelre. Het eerste voorstel werd het latere gemeentewapen, alleen stond in het voorstel de heilige volledig achter het schild. Het tweede voortsel toonde een geierendeeld schild, met de Brabantse leeuw in I en IV en de kepers in II en III. Ook hier weer met de heilige achter het schild. Een derde versie was identiek, maar met een struik achter het schild, samen met de schildhouder. een dergelijke struik was op de oude zegels te zien. Het vierde ontwerp gf weer het gevierendeelde schild, maar met een gemeentekroon in plaats van de heilige.

Wapen van Hoogeloon, Hapert en Casteren

Voorstel 1
Wapen van Hoogeloon, Hapert en Casteren

Voorstel 2
Wapen van Hoogeloon, Hapert en Casteren

Voorstel 3
Wapen van Hoogeloon, Hapert en Casteren

Voorstel 4


Literatuur: Melssen, 1986b; Informatie gemeente Hoogeloon.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg