Horst (Limburg)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HORST

Provincie : Limburg
Opheffing : 2001 Horst aan de Maas
Toevoegingen : -

I : 19 augustus 1890
"Van goud beladen met 3 dwarsbalken van sabel."

Wapen van Horst

Oorsprong/verklaring

Wanneer Horst precies is ontstaan is niet bekend. Wel worden al in 1345 schepenen van Horst genoemd. Ook is er al in 1190 sprake van een familie de Horste, maar of die enige relatie hadden met het dorp is niet bekend.

De heerlijkheid Horst was tot de 16e eeuw in twee helften verdeeld. Het ene deel was een vrije heerlijheid, het andere viel onder Gelre. De oudste bekende bezitters van het vrije gedeelte waren afkomstig uit het geslacht Van Myrlaer (of Meerlo). Het wapen van deze familie was in goud drie dwarsbalkebn van sabel. Al in 1373 kwam de heerlijkheid in andere handen. Het wapen bleef echter in gebruik als heerlijkheidswapen. Ook nadat in 1523 de beide helften werden verenigd, bleef het wapen gehandhaafd.

Bij de aanvraag in 1890 wilde de gemeente de mispelbloemen die op het zegel rond het schild staan, ook verleend hebben in een cirkel rond het schild. Dit verzoek werd door de Hoge Raad van Adel afgewezen. In een ander voorstel stelde de Hoge Raad van Adel voor om de mispels tussen de balken te plaatsen. De gemeente koos uiteindelijk voor het wapen zonder de mispels. Ze zijn 112 jaar later echter wel opgenomen in het wapen van Horst aan de Maas.

Horstz1.jpg

Het zegel van Horst (jaartal onbekend)
Wapen van Horst (Limburg)

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Horst (Limburg)

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Horst (Limburg)

Stempel van de voormalige gemeente


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878