IJzendoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


IJZENDOORN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1923 Echteld (2002 Neder Betuwe)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

De gelijknamige heerlijkheid werd op 7 oktober 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd in het gebruik van het volgende wapen :

"In keel 3 palen van paalvair en een schildhoofd van goud."

Ijzendoorn.hag.jpg

Dit is een versie van het wapen van De Cocq, en identiek aan dat van de gemeente en heerlijkheid Waardenburg.


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg