IJzendoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


IJZENDOORN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1923 Echteld (2002 Neder Betuwe)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

De gelijknamige heerlijkheid werd op 7 oktober 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd in het gebruik van het volgende wapen :

"In keel 3 palen van paalvair en een schildhoofd van goud."

Ijzendoorn.hag.jpg

Dit is een versie van het wapen van De Cocq, en identiek aan dat van de gemeente en heerlijkheid Waardenburg.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :