Itteren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ITTEREN

Provincie : Limburg
Opheffing : 1970 Maastricht
Toevoegingen : -

I : 19 juli 1890
"In keel de H.Martinus, met gelaat, handen, linkerarm en een gedeelte van het linkerbeen van natuurlijke kleur, gekleed in een wapenrok en brodequins van keel, met mantel en helm van goud, houdende in de linkerhand een zwaard van zilver, met gevest van goud en zittende op een paard van sabel, met hoofdstel, teugels en dekriemen van goud, vergezeld van een vóór het paard geknielden naakten bedelaar, met een gordel van sabel om de lendenen, alles geplaatst op een terras van sinopel, op welks voorgrond een schuinsrechts gericht schildje geplaatst is, zijnde van keel beladen met een naar rechts gewende springenden leeuw van zilver."

Wapen van Itteren

Oorsprong/verklaring

Itteren was een heerlijkheid in het land van Valkenburg. Heren van Itteren zijn bekend sinds 1345. In dat jaar wordt Hendrik van Itteren genoemd als heer. Het wapen van deze familie was een gedwarsbalkt schild van keel en zilver van vijf stukken, waarover drie gaande vogels van sabel.

Na zijn dood wordt de erfenis betwist door de families Loon-Heinsberg (van de kant van de vrouw van Hendrik) en Stein (bezitters van naburige heerlijkheden). Hoe deze strijd is afgelopen is niet bekend, aangezien de eerstvolgende heer pas bekend is uit 1478. In dat jaar wordt Jacob van Morialmes genoemd als heer. Later is de heerlijkheid in bezit van een aantal andere families.

Itteren bezat een schepenbank, die in 1478 in ieder geval nog geen zegel bezat. De oudste afdrukken van een schependomszegel van Itteren dateren uit 1524 en 1527. Dit zegel vertoont de kerkpatroon (St. Maarten) te paard. Op het zegel staat geen wapen.

Bij de aanvraag van het wapen in 1890 werd aan de voorstelling op het zegel een schildje met een leeuw toegevoegd. De leeuw is afkomstig uit het wapen van de familie van Heinsberg. Beter was geweest om het oude wapen van de Van Itterens te nemen, aangezien niet zeker is of de Van Heinsbergs ooit met Itteren beleend zijn geweest.

Itteren.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900