Jokkmokk Company, 192nd Mechanized Battalion, Norrbotten Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

JOKKMOKK COMPANY, 192ND MECHANIZED BATTALION, NORRBOTTEN REGIMENT, SWEDISH ARMY


Coat of arms (crest) of the Jokkmokk Company, 192nd Mechanized Battalion, Norrbotten Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

Vapen: I fält av silver tre till gaffelkors sammanställda blå blixtar, åtföljda ovan av en röd nyckel och på vardera sidan av en röd trumhammare|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Company uses the Arms of the namegiving Municipality.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Image from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2019