Laarbeek

From Heraldry of the World
Revision as of 08:16, 26 July 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


LAARBEEK

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen  : 1997 Aarle-Rixtel (1968 Stiphout (ged)), Beek en Donk, Lieshout

I : 17 juli 1999

"In zilver een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld boven van twee molenijzers van keel, beneden van een lelie van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Laarbeek.gif

Oorsprong/verklaring :
De dwarsbalk in het wapen staat voor het beek gedeelte in de gemeentenaam. De molenijzers zijn ontleend aan het wapen van Dirk de Rover, de oudst bekende heer van Aarle-Rixtel en Beek en Donk. De beide dorpen worden ieder door één molenijzer gesymboliseerd. De lelie staat als symbool voor Lieshout. De patrones van de abdij van Floreffe, die veel invloed had in Lieshout, was Onze Lieve Vrouw, wiens symbool de lelie is.

Oorspronkelijk werd een gouden kroon met zeven parels en omwonden met een parelsnoer van vier windingen aangevraagd. Deze kroon is een zogenaamde baronnenkroon en kwam voor op de zegels van Beek en Donk. Een dergelijke kroon is echter niet gebruikelijk in de Nederlandse heraldiek en werd dus verworpen door de Hoge Raad van Adel.

Literatuur : De wapens en vlag van de gemeente Laarbeek. Rapport van de projectgroep samenwerkende heemkundekringen. Laarbeek, juni 1997.