Leeuwen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


LEEUWEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Wamel (1985 West Maas en Waal)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 29 juli 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte, en ook geen wapen wenste te voeren.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel