Lemsterland

From Heraldry of the World
Revision as of 06:42, 31 July 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg


LEMSTERLAND

Provincie : Frieslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1984 Haskerland (ged,1934 Schoterland (ged))

I : 25 maart 1818
"Van zilver beladen met een arm van keel komende van de regter zijde van het schild, dragende op zijne hand van vleeschkleur een wereldkloot van goud. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Lemsterl.gif


Oorsprong/verklaring:
Informatie is te verkrijgen bij de gemeente Lemsterland, die geen toestemming heeft gegeven de informatie op het internet bekend te maken.

Van de hoofdplaats van de gemeente, De Lemmer, is een dorpswapen bekend.

Lemsterland.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Lemsterland.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930