Leur en Hernen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


LEUR EN HERNEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Bergharen
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 25 juli 1816 gaf burgemeester aan dat de gemeente geen wapen voerde en ook geen behoefte had een wapen aan te vragen.

Van de heerlijkheid Leur was echter wel een wapen bekend: "In zilver 2 dwarsbalken van sabel en drie kolven, de rechter en linker gaande over de eerste en onder de tweede dwarsbalk, de middelste gaande onder de eerste en over de tweede dwarsbalk."

De kleur van de kolven werd niet vermeld.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel , Van der Aa, 1839ev