Lierop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LIEROP

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1935 Someren
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van sinople beladen met 3 molenijzers van goud, staande 2 en 1."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Lierop

Oorsprong/verklaring

Lierop vormde een eigen schepenbank en de oudste vermelding daarvan dateert uit 1402. Het oudste zegel van de schepenbank is bekend uit 1505 en werd tot aan het eind van de 17e eeuw gebruikt. Het zegel vertoont het wapen van de Hertogen van Brabant (gevierendeeld van Brabant en Limburg), met daarachter een heilige, die met de ene hand het schild en met de andere een boek vasthoudt. Het geheel geplaatst in een Gothische nis. Welke heilige is afgebeeld is niet met zekerheid te zeggen.In 1815 gaf de burgemeester aan dat het wapen van het dorp zou bestaan uit drie molenijzers, dit was gebaseer dop een boek over de historie van de stad en meierij van Den Bosch uit 1776. Het was het wapen van de familie Van Lierop, die heren van Lierop geweest zouden zijn. Het wapen werd vervolgens verleend.De molenijzers zijn later opgenomen in het wapen van Someren.

Wapen van Lierop

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Lierop

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: vdBergh, 1878; Schampers et al, 1996.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg