Lieshout

From Heraldry of the World
Revision as of 20:01, 25 January 2017 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "[[Litwap|" to "[[Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)|")

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LIESHOUT

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1997 Laarbeek
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met St.Servatius van goud."

Wapen van Lieshout

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt waarschijnlijk de parochieheilige voor, maar zeker is dat niet.
Lieshout was een leen van Brabant aan de abdij van Floreffe. In de 17e eeuw bezaten de abten van Floreffe ook de hoge jurisdictie en was het leen van Brabant dus de facto vervallen. In 1698 werd de heerlijkheid verkocht aan de abdij van Postel en in 1714 aan Adriaan Bout.

Een schependomszegel is bekend sinds 1518, maar het zegel is waarschijnlijk ouder. In de 16e eeuw is het vervangen door een ander zegel, dat tot 1811 in gebruik is geweest. Op het zegel staat een gemijterde abt met een kromstaf en sleutel. Het gaat hierbij waarschijnlijk omo de abt van Floreffe, die een attribuut van de parochieheilige (de sleutel) vasthoudt. In 1815 schreef de burgemeester dat het St. Servatius zelf was, maar het is dus ook mogelijk dat het een abtsfiguur is.

Lieshoutz1.jpg

Het oude zegel van Lieshout
Wapen van Lieshout

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Als nieuw dorpswapen heeft de gemeente Laarbeek een geheel ander wapen aangenomen. De omschrijving hiervan luidt:
In azuur een lelie van zilver en in een schildhoofd een liggende sleutel van keel. Het schild ter linkerzijde gehouden door Sint Servaas in natuurlijke kleur, de mantel en mijter in zilver en keel. In dit wapen is de lelie het symbool van de H.Maria, patroonheilige van de abdij van Floreffe en de sleutel het symbool van St. Servaas, die tevens als schildhouder fungeert. Het wapen was in 1996 voorgesteld door de de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De wapens en vlag van de gemeente Laarbeek. Rapport van de projectgroep samenwerkende heemkundekringen. Laarbeek, juni 1997; Schampers et al, 1996.