Lingewaal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LINGEWAAL

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2019 West Betuwe
Toevoegingen : 1986 Asperen, Heukelum (ged, 1855 Spijk), Herwijnen, Vuren

I : 22 januari 1987
"Gedeeld : I in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel rechts boven vergezeld van een merlet van sabel, II in keel 2 dwarsbalken van goud; in een hartschild van azuur een poort met opgetrokken valdeur van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen en gehouden door 2 leeuwen van goud, getongd en genageld van keel."

Arms of Lingewaal

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van Vuren (I), Herwijnen (II) en Heukelum/Asperen (hartschild).

De schildhouders zijn ontleend aan het wapen van de oude Baronie van Asperen, die eveneens twee leeuwen als schildhouders in haar wapen voerde.

In eerste instantie wilde de gemeente de burcht opnemen in het schildhoofd. De Hoge Raad van Adel maakte daartegen echter bezwaar, omdat een burcht niet goed in een schildhoofd is in te passen. De gemeente was het hier niet mee eens, maar verplaatste de burcht wel naar het hartschild. Tevens wilde de Hoge Raad van Adel de kleur van het hartschild wijzigen in een rode burcht op een veld van zilver. Dit zijn de kleuren van het land van Arkel. De oudste heren van Heukelum stamden uit het geslacht Van Arkel. De gemeente heeft echter altijd de kleuren goud en blauw gevoerd. Verandering van de kleuren zou het wapen niet meer herkenbaar maken voor de inwoners van Heukelum.

Wapen van Lingewaal

Briefhoofd, +/- 2000


Literatuur: Informatie gemeente Lingewaal.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg