Lippenhuzen

From Heraldry of the World
Revision as of 17:37, 10 May 2013 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens''' |width="15%"|50 px|right |}" to "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the W)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

LIPPENHUZEN - LIPPENHUIZEN

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente :Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In keel drie uitgerukte bomen van goud, de middelste groter dan beide andere; over alles heen een schuinbalk van sinopel, beladen met een bij, geplaatst tussen twee boekweitkorrels in de richting van de balk, alles van goud."

Lippenhu.jpg

Oorsprong/verklaring

De bomen zijn afkomstig van het wapen van Opsterland. De schuinbalk geeft de turfvaarten aan, die veel in het dorp voorkwamen. De bij en de boekweitkorrels duiden op de bronnen van bestaan in vroeger tijden. De rode kleur van het veld geeft de bloeiende hoogveenheide weer.

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991