Lith

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LITH

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 2011 Oss
Toevoegingen : 1939 Lithoijen, Oijen en Teeffelen, 1958 Alem, Maren en Kessel, (1819 Alem, Maren, Kessel (NB))

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met 3 torens van goud."

Wapen van Lith

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het schependomszegel van Lith. Het oudste zegel, uit de 14e eeuw, had een iets andere vorm dan het latere (uit de 16e eeuw), waarop het wapen is gebaseerd. Beide zegels vertonen al drie losse torens. Op het oudste zegels lijken er kleine dakjes te staan tussen de torens, waardoor die dus deel uitmaken van een kerk. Dezse stelde vermoedelijk de gevel van de Romaanse kathedraal van St.Lambertus te Luik voor, aangezien de parochie onder het Bisdom Luik viel en het gebied lang in handen was van het domkapittel in Luik.

Zegel van Lith

Het zegel in 1429
Wapen van Lith

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Lith

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Lith

Poststempel 1971
Wapen van Lith

Poststempel 1987
Wapen van Lith

Briefhoofd, +/- 2000

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
" In keel een kerkgevel van goud, geopend van het veld, met torenhelmen van azuur, bekroond met bollen van goud, waarop op de middelste toren een kruis van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Lith

In het ontwerp is de kerk aangepast aan de voorstelling op het oudste zegel. Als alternatief zouden er nog vier vierbladen in het schildhoofd kunnen worden toegevoegd. Het vierblad is het symbool voor het Maasland en het aantal zou de vier gemeenten symboliseren, die in 1939 samen de nieuwe gemeente Lith vormden.


Literatuur: vHam, 1984; vdBergh, 1878; Brekel et al, 1992


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink