Maarn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


MAARN

Provincie : Utrecht
Opheffing : 2007 Utrechtse Heuvelrug
Toevoegingen : -

I : 11 januari 1926
"In keel een zesspakig rad van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parelpunten."

Wapen van Maarn

Oorsprong/verklaring

Het rad is afkomstig van Heusden, daar Maarn en Maarsbergen vroeger een heerlijkheid vormden die in bezit was van de abdij te Bern bij Heusden. Voor de verklaring van het rad, zie Heusden.

Het wapen is identiek aan het dorpswapen van Heesbeen.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :