Maasbracht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MAASBRACHT

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2007 Maasgouw
Toevoegingen : 1991 Linne, Ohé en Laak, Stevensweert

I : 9 mei 1889
"Gedeeld: rechts in keel een St.Andrieskruis van zilver, vergezeld van 12 herkruiste kruisjes van goud, in elk kanton 3 (Echt); links in goud de H.Gertrudis van Nivelles, dragende het gewaad van abdis van sabel, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, houdende in de linkerhand een kromstaf van goud, waartegen achter elkander opklimmen 3 muisjes van goud, de kromming van den staf van sabel."

Maasbracht.jpg

II 21 februari 1992
"Doorsneden : I in keel een schuinkruis van zilver, vergezeld van twaalf herkruiste kruisjes van goud; II gedeeld; a in azuur een omgewende gekroonde dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b in keel, bezaaid met elf blokjes van zilver, een dubbelstaartige leeuw van zilver, gekroond van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Maasbracht

Oorsprong/verklaring

Het eerste wapen is een samenvoeging van de parochieheilige, de H.Gertrudis, en het wapen van Echt. Maasbracht viel vroeger onder de schepenbank Echt en had daardoor ook geen eigen zegels of wapen.

Wapen van Maasbracht

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Maasbracht

Het wapen op een envelop 1993
Wapen van Maasbracht

Poststempel 1977
Wapen van Maasbracht

Poststempel 1990

In het nieuwe wapen wordt het wapen van Echt gecombineerd met de leeuw van Gelre (IIa) en de leeuw van Stevensweert. De Gelderse leeuw geeft aan dat het gehele gebied vroeger behoorde tot het Overkwartier van Gelre. De leeuw kwam ook voor in het wapen van Linne. De leeuw van Stevensweert (oorspronkelijk het familiewapen van Pietersem) geeft aan dat Stevensweert vroeger een belangrijke vesting was, bovendien behoorde Stevensweert in de middeleeuwen nog niet onder Gelre.

Het wapen van Ohé en Laak is niet overgenomen. Ohé en Laak behoorden tot Gelre, tot de schepenbank van Stevensweert en Echt (resp na en voor 1620/30) en tot de parochie Echt. De twee plaatsen worden dus door de Gelderse en Stevenweertse leeuw goed gesymboliseerd.


Literatuur: Hanssen, 1995b


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink