Maasbree

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MAASBREE

Provincie : Limburg
Opheffing : 2010 Peel en Maas
Toevoegingen : -

I : 17 september 1853
"Een schild van lazuur met een naar links gaand gevleugeld hert sommé van een kruis tusschen de hoornen, alles van goud, parti van keel met een springend hert van van goud, sommé van hetzelfde, het chef van het schild van goud met eenen adelaar van sabel."

NB : volgens de tekening heeft het linker hert geen kruis.

Wapen van Maasbree

Oorsprong/verklaring

Maasbree is opgebouwd uit de voormalige schepenbanken van Maasbree, Blerick en Baarlo. Het wapen is opgebouwd uit elementen uit de zegels van Maasbree (adelaar), Blerick (hert met kruis) en Baarlo (gewoon hert). De schepenbank van Maasbree bestaat in ieder geval sinds 1407. Wanneer er een eigen zegel is vervaardigd is niet duidelijk. De oudste afdruk dateert uit 1633. Het zegel vertoont een abdis, waarschijnlijk de H.Aldegondis (parochieheilige), met in haar linkerhand een opengeslagen boek en in de rechter een kromstaf. Links van haar bevindt zich een kerkje, rechts een wapen met daarop een dubbele adelaar. Dit zou afgeleid kunnen zijn van het wapen van de familie Van Brede. Deze laatste familie voerde in ieder geval een wapen met drie adelaars. Of en wanneer deze familie de heerlijkheid in bezit heeft gehad is niet bekend.

Zegel van Maasbree
Het zegel van Maasbree uit 1633. (Uit : Frankewitz en Venner, 1987, zegel nr 83)

Het dorp Blerick is al uit de Romeinse tijd bekend. De bezitters van het kasteel Blerick noemden zich sinds 1577 heren van Blerick, hoewel de heerlijkheid op zich pas bekend is sinds 1674. De schepenbank van Blerick is bekend sinds 1409, een zegel bezat de schepenbank niet. Een schepenbankszegel is bekend sinds 1621, dus voor het dorp als heerlijkheid werd verkocht. Het zegel vertoont de kerkpatroon, de H.Lambertus, naar rechts gaande. In zijn rechterhand houdt hij een wapen met daarop een springend, gevleugeld hert. De oorsprong van het hert is niet bekend. Het is wel verklaard als het symbool van de H.Hubertus, die mede in de kerk van Blerick wordt vereerd. Het is in ieder geval niet bekend als familiewapen.

Zegel van Blerick
Het zegel van Blerick. (Uit : Frankewitz en Venner, 1987)

De heerlijkheid Baarlo is gevormd rond het slot Baarlo. In 1377 wordt al gesproken van een schepenbank, een zegel is echter niet bekend. Pas in 1629 is een zegel bekend. Dit zegel vertoont de H.Petrus, de kerkpatroon, met in zijn linkerhand een sleutel en in de rechter een schild, waarop een springend hert. De oorsprong van dit hert is evenmin bekend. Geen van de families, die in bezit waren van de heerlijkheid voerden een hert in het wapen.

Zegel van Baarlo
Het zegel van Baarlo uit 1629. (Uit : Frankewitz en Venner, 1987, zegel nr 9)


Wapen van Maasbree

Het wapendiploma
Wapen van Maasbree

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Maasbree

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Maasbree

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Maasbree

Poststempel 1985
Wapen van Maasbree

Poststempel 1995

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Frankewitz en Venner, 1987; Eversen en Meulleneers, 1900; Koffie Hag albums +/- 1930