Maashees en Overloon

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MAASHEES EN OVERLOON

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1942 Vierlingsbeek (1998 Boxmeer)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met 7 ronde gerstebroden van goud."

Wapen van Maashees en Overloon

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verbastering van het oudste zegel van de heerlijkheid Maashees, daterend uit de 15e eeuw (bekend sinds 1478). Dit zegel vertoonde een zesbladige roos. Dit zegel heeft bestaan tot 1746 toen een nieuw stempel werd gemaakt. Hierbij werd de roos geïnterpreteerd als een bol, waaromheen nog zes bollen.

Zegel van Maashees en Overloon

Het zegel van 1746

Bij de aanvraag in 1815 werd het wapen beschreven als gerstebroden... waarom juist die omschrijving is gekozen is niet bekend.

Wapen van Maashees en Overloon

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Maashees en Overloon

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1992 stelde de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor de roos als dorpswapen voor Maashees te herstellen. Als kleuren werden de kleuren van het Land van Cuijk gebruikt, goud en rood.

Wapen van Maashees

Het voorstel van 1992

Ook voor Overloon werd een dorpswapen voorgesteld, zie aldaar.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Brekel et al, 1992