Made en Drimmelen

From Heraldry of the World
Revision as of 07:40, 26 December 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "↵{{media}}↵↵[[Category:Nederlandse" to " {{nl}} {{media}} [[Category:Nederlandse")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


MADE EN DRIMMELEN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Made (1998 Drimmelen)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"In azuur een lictorenbundel, door linten samengebonden, door welke bundel is gestoken een staf met dwarsvoetje, de staf gedekt door een vrijheidsmuts; alles vergezeld van 2 eiketakken achter de stafvoet door een lint te zamen gebonden, alles van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

II : 17 februari 1947
"Gedeeld : I in lazuur een oud-Romeinse lictorenbundel, boven en onder kruiselings en in het midden horizontaal door een lint te zamen gehouden, door welken bundel is gestoken een staf met dwarsvoetje, waarop een Phrygische muts is geplaatst, alles vergezeld van 2 eiketakken, achter den stafvoet door een lint te zamen gebonden en alles van goud, II in sabel 3 St.Andries-kruisen van zilver, 2 en 1."

Arms of Made en Drimmelen

Oorsprong/verklaring :

Het oude wapen is het oude wapen van Made en het is een van de weinige wapens uit de Bataafse Republiek die na 1813 nog bleven bestaan. De symbolen werden gekozen, omdat gedurende de Franse tijd Made bestuurlijk losgemaakt was van Geertruidenberg. De kruisjes zijn het oude wapen van de heerlijkheid Drimmelen, en via de familie Van Drimmelen afgeleid van Van Strijen.

Wapen van Made en Drimmelen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Made en Drimmelen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Made en Drimmelen

Briefhoofd, +/- 1946
Wapen van Made en Drimmelen

Briefhoofd, +/- 1968
Wapen van Made en Drimmelen

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur: vHam, 1984


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg