Mantgum

From Heraldry of the World
Revision as of 16:51, 15 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

MANTGUM

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Mantgum.jpg

Oorsprong/verklaring:
De zwaan is een symbool van de vroegere zwanenjacht. De gouden ster geeft aan dat Mantgum een vroeger hoofddorp is geweest van Baarderadeel en komt ook uit het oude gemeentewapen. De zilveren lelie is afgeleid van het wapen van de state Hoxwier.

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.