Midden Drenthe

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MIDDEN-DRENTHE
Van 1998-2000 was de gemeentenaam MIDDENVELD

Provincie : Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1998 Beilen (ged), Smilde, Westerbork

I : 6 mei 2002
"In sinopel vier lelies van goud, vanuit het middelpunt van het schild kruislings gerangschikt, vergezeld van een schildhoek van zilver met een omziende opvliegende adelaar van sabel, gebekt en gepoot van goud, staande met één poot op een veenberg van natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee paarden van sabel."

Wapen van Midden Drenthe

Oorsprong/verklaring

De volgende aspecten van de gemeente Midden-Drenthe zijn in dit ontwerp tot uitdrukking gebracht :

  • De centrale ligging in Drenthe, waar tevens de naam van de gemeente naar verwijzen. Dit is in het wapen weergegeven door de naar het middelpunt van het schild gerichte lelies. De lelies zijn ontleend aan het wapen van de provincie Drenthe, waarin Maria een leliestaf en een leliekroon draagt. Dit laatste element, de leliekroon, is ook in het huidige wapen van de gemeente Aa en Hunze opgenomen. De aldus geplaatste gouden lelies op groen leveren niet alleen een fraai beeld, zij verbeelden ook op in het oog springende wijze de naam en de ligging van de gemeente Midden-Drenthe: in het midden van Drenthe. Deze ligging vormt tevens een belangrijke infrastructurele eigenschap van de gemeente ten opzichte van de aanwezige industrie.
  • De aanwezigheid van natuur en het agrarisch karakter van de gemeente. Dit is verbeeld door als hoofdkleur van het schild de kleur groen te kiezen. Het agrarisch karakter en de recreatie worden verder door de paarden als schildhouders gesymboliseerd.

Er is voor gekozen om elementen uit de voormalige samenstellende gemeenten Beilen, Smilde en Westerbork in het wapen terug te laten keren. Hiertoe zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • De hoofdkleur van het wapen, groen, is ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Beilen.
  • De schildhoek is ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Smilde. In de omschrijving van dit wapen stond het omschreven als een vrijkwartier, maar de tekening gaf in feite een schildhoek, iets kleiner dan een vrijkwartier. Er is voor gekozen om het feitelijke beeld in de omschrijving vast te leggen. Kort na de verlening van het gemeentewapen van Smilde werden ontwerpen en tekeningen van het 17de-eeuwse heerlijkheidswapen Hoogersmilde ontdekt, die een andere afbeelding gaven: de adelaar bleek namelijk niet te vliegen boven golvend water, maar met één poot te staan op een veenberg van natuurlijke kleur. Men heeft er later om praktische redenen van afgezien om het oorspronkelijke wapen te herstellen. Het heerlijkheidswapen, het enige in Drenthe en tevens één van de oudste overheidswapens in deze provincie, verwijst verder indirect naar de vervening die zowel in Smilde als Beilen van groot belang is geweest.
  • De schildhouders, twee paarden, zijn ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Westerbork.

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Beschrijving aangeleverd door het Drents Heraldisch College