Military Region Center, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region Center, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I fält av guld ett blått riksäpple och däröver en blå ginstam belagd med tre bjälkvis ställda öppna kronor av guld. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018