Military Region South, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION SOUTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region South, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I blått fält en lindorm av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018