Military Region South, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 05:49, 8 April 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "|'''English''' ↵| {{blazon wanted}}" to "|'''English''' | blazon wanted")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION SOUTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region South, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I blått fält en lindorm av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018