Mill en Sint Hubert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MILL EN SINT HUBERT

Provincie : Noord Brabant
Opheffing :
Toevoegingen : 1942 Escharen (ged)

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met St.Willebrordus van goud."

Wapen van Mill en Sint Hubert

Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan het schependomszegel van Mill. Het zegel is rond 1800 gesneden. Daarvoor is nog een ouder zegel bekend, waarop St. Willibrordus met in zijn rechterhand een boek en naast hem een schildje, waarop een vogel. De oorsprong van dat schild is niet bekend.

Van St. Hubert is een 17e eeuws zegel bekend waarop St. Hubertus met in zijn hand een kromstaf. Het randschrift vermeldt echter St. Adalbertus. De kerk was echter gewijd aan St. Hubertus. Dit zegel werd eveneens rond 1800 vernieuwd.

Volgens Sierksma voerde de gemeente het wapen met een vijfbladerige kroon en 2 schildhoudende leeuwen.

Wapen van Mill en Sint Hubert

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Mill en Sint Hubert

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Mill en Sint Hubert

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Mill en Sint Hubert

Poststempel 1985

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
" Gedeeld; I in goud twee dwarsbalken van keel, vergezeld van acht merletten van hetzelfde, zoomsgewijs geplaatst; II doorsneden, a in keel een kruis van zilver; b in zilver een jachthoorn van keel, geopend, gemond en beslagen van goud en gesnoerd van keel. Het schild ter linkerzijde steunend tegen de als bisschop geklede Heilige Willibrordus van natuurlijke kleur, houdende in de rech­ terhand een kruisstaf van goud en in de linkerhand een model van een kerkgebouw van goud."

Wapen van Mill en Sint Hubert

Het voorstel met schildhouder
Wapen van Mill en Sint Hubert

Het voorstel met kroon

In het ontwerp is het rechterdeel het wapen van Cuijk. Beide dorpen maakten deel uit van het land van Cuijk. In het linkerdeel zijn de symbolen van de beide parochieheiligen opgenomen: het kruis van de H. Willibrordus en de jachthoorn voor de H. Hubertus. De kleuren zijn de kleuren van Cuijk.

Door opheffing van de gemeente is het wapen nooit gewijzigd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Brekel, 1992