Millingen aan de Rijn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MILLINGEN AAN DE RIJN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2015 Berg en Dal
Toevoegingen : -

I : 22 november 1947
"Gevierendeeld : I in zilver een leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van goud, met een zoom van sabel, beladen met 11 bezanten van goud, II in goud een kruis van sabel, III in keel een kruis van goud, IV in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Millingen aan de Rijn

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van de volgende families die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de gemeente : I van den Berg/Bergh, II van Bijlandt/Bylandt, III van Lijnden en IV van Arkel.

De heerlijkheid Millingen was in de 13e eeuw in het bezit van de familie Van Bylandt. In 1340 trouwde Sophia, Vrouwe van Byland en Millingen met Willem, Heer van den Berg(h) en zo kwam de heerlijkheid dus in het bezit van de heren (later graven) van den Berg(h). In 1365 gaf Willem de heerlijkheid in onderpand voor de bruidschat van zijn dochter, voor haar huwelijk met Johan, heer van Lijnden. Hun dochter Elisabeth trouwde met Otto van Heukelom uit het Huis Arkel. Rond 1430 gaf Otto de heerlijkheid terug aan Willem van den Berg (een achterkleinzoon van de eerder genoemde Willem). De heerlijkheid bleef in het bezit van de familie tot het einde van de 18e eeuw. De ook in de gemeente gelegen heerlijkheid Zeeland was eveneens een bezitting van de familie van den Berg(h).

Het eerste, voornaamste, kwartier vertoont dus het wapen van den Bergh vanwege de lange geschiedenis met de familie, het tweede het wapen van de oudste heren en het 3e en 4e de wapens van de families die de heerleijheid tijdelijk in hun bezit hadden.

De gemeente had al op 6 februari 1929 een verzoek tot het mogen voeren van een wapen ingediend. Het wapen vertoonde twee takjes en twee natuurlijke lelies, waarvan één bloeiend. De gemeente voerde dit wapen al onofficieel sinds het midden van de 19e eeuw. De oorsprong was echter totaal onbekend. Het wapen werd niet geaccepteerd door de Hoge Raad van Adel.

Wapen van Millingen aan de Rijn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Millingen aan de Rijn

Briefhoofd 1929

Op 16 mei 1929 vroeg de gemeente een nieuw wapen aan met symbolen van de voornaamste middelen van bestaan in de gemeente, namelijk landbouw, scheepsbouw en visserij, en de baksteenindustrie. Dit werd weergegeven door een doorsneden schild, met de bovenste helft gedeeld met drie korenaren en een gekruiste klimkhamer en tang, en in de benedenhelft een rivier met sleepboot en zalm, en op de oever een steenfabriek, zie onder.

Wapen van Millingen aan de Rijn

Het tweede ontwerp van 1929

Dit ontwerp werd evenmin goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel, die daarop met een tweetal voorstellen kwam, waarin de wapens van de voormalige bezitters werden gecombineerd. In het eerste voorstel was het wapen Bergh gevierendeeld met Bijlandt, in het tweede voorstel was Bergh in I en IV geplaatst, in II Bijlandt en in III gedeeld Lynden en Arkel.

Door lang aarzelen bij de gemeente en de oorlog, werd het nieuwe wapen, iets gewijzigd tov de voorstellen van 1929 in 1947 verleend.

Wapen van Millingen aan de Rijn

Poststempel 1985


Literatuur: Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/47


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg