Moergestel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MOERGESTEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1997 Oisterwijk
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met St.Jan van goud, verzeld ter wederzijde van een schild van goud, het eerste gevierendeeld, ten eersten en vierden beladen met een leeuw, ter tweede en derde met een boomstruik; het tweede schild beladen met 3 hoorns, alles van lazuur."

Wapen van Moergestel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het oude schependomszegel van de hoge heerlijkheid Moergestel. Op dit zegel, waarvan de oudste afdruk uit 1403 bekend is, staat de H. Johannes de Doper, met op zijn linkerhand het lam Gods. Aan zijn rechterkant staat het wapen van de hertogen van Brabant-Limburg, aan zijn linkerhand het wapen van het geslacht Horn-Perwijs. Deze afbeelding is dus in het gemeentewapen sterk verbasterd. Twee van de leeuwen zijn verworden tot boomstuiken, terwijl het lam een hoofd is geworden. Ook zijn de kleuren de rijkskleuren. Dirk van Horn, heer van Perwijs, erfde rond 1349 de heerlijkheid. Waarschijnlijk was de hoge jurisdictie in handen van de hertog, de lage van de heer. Dit zou beide wapens op het zegel kunnen verklaren.

Wapen van Moergestel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Moergestel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Moergestel

Briefhoofd en poststempel 1985

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"Doorsneden: I gedeeld: a in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van goud; II in goud een hoorn van keel, beslagen en gemond van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In dit ontwerp zijn de beide wapens Brabant-Limburg en Horn samengevoegd. Eventueel zou de H.Johannes de Doper nog als schildhouder toegevoegd kunnen worden.

Door opheffing van de gemeente per 1/1/1997 is het ontwerp nooit aangevraagd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel et al., 1993