Molenwaard

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MOLENWAARD

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 2019 Molenlanden
Toevoegingen : 2013 Graafstroom (1986 Bleskensgraaf en Hofwegen (ged, 1855 Bleskensgraaf, Hofwegen), Brandwijk, Giessenburg (ged, 1957 Giessendam, Giessen Nieuwkerk, Hardinxveld (ged), Peursum (1857 Nederslingeland)), Goudriaan, Groot Ammers (ged), Langerak (ged), Molenaarsgraaf, Ottoland (1857 Laagblokland), Oud Alblas, Streefkerk (ged), Wijngaarden (ged)), Liesveld (1986 Groot Ammers (ged), Langerak (ged), Nieuwpoort, Streefkerk (ged)), Nieuw Lekkerland

I : 17 september 2013.
In zilver een molen van keel staande op een schildvoet van sinopel, aan weerszijden vergezeld van een bundel lisdodden van sinopel met aren van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

Wapen van Molenwaard

Oorsprong/verklaring

Het is een sprekend wapen, een molen in een polder (waard).

De sprekende molen was een logische keuze, ook vanwege het UNESCO monument, de molens van Kinderdijk. De molen kwam al voor in het wapen van Molenaarsgraaf. De Waard werd gesymboliseerd door de lisdodden van het oude wapen van Liesveld. De gemeenteraad ging met dit ontwerp accoord, al was er discussie over hoe de molen moest worden voorgesteld en hoe de wieken moesten staan. Aangezien wieken in een schuinkruis heraldisch gebruikelijk zijn, én de wieken goed zichtbaar moeten zijn, is voor het huidige ontwerp gekozen.

Een combinatie van de wapens van de (vele) voormalige gemeenten werd bijzonder gecompliceerd en onduidelijk en was dus geen optie. Wel werd nog een vereenvoudigde versie voorgesteld, namelijk een wapen doorsneden door een golvende dwarsbalk uit het wapen van Graafstroom, boven vergezeld in goud van een groene vogel, de wapenfiguur van Nieuw-Lekkerland met omgewisselde kleuren vanwege de heraldische kleurregel, en onder vergezeld in zilver van een bundel lisdodden uit het wapen van Liesveld.


Literatuur: Jaarverslag Hoge Raad van Adel, 2013.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg