Motor Torpedo Boats, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MOTOR TORPEDO BOATS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Motor Torpedo Boats, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält två korslagda torpeder av silver med spetsar av guld, ginstam av silver vari ett av vågskuror bildat störtat blått mantelsnitt.

Origin/meaning

A type Coat of Arms symbolising the Role of the Motor Torpedo Boats. Approved 1955.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.