Motor Torpedo Boats, Swedish Navy

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MOTOR TORPEDO BOATS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Motor Torpedo Boats, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I blått fält två korslagda torpeder av silver med spetsar av guld, ginstam av silver vari ett av vågskuror bildat störtat blått mantelsnitt|-

English blazon wanted

Origin/meaning

A type Coat of Arms symbolising the Role of the Motor Torpedo Boats. Approved 1955.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.