Naval Aviation Command, Swedish Navy

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NAVAL AVIATION COMMAND, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Naval Aviation Command, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I fält av silver två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i svart|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Anchors and Gun Barrels symbolises the Navy. To this has been added Wings thus symbolising Naval Aviation. Approved 1995 (TFG 950009).


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.