Nederweert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NEDERWEERT

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 2 januari 1919
"Doorsneden van azuur en sinopel met een golvenden dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Nederweert

Oorsprong/verklaring

Nederweert heette oorspronkelijk Meerfelt, of, later, Weert van den nedersten eynde. Dit laatste is dus later verbasterd in Nederweert.

Nederweert was oorspronkelijk verbonden aan de schepenbank van Weert. Ergens in de loop van de 14e eeuw werd Nederweert van Weert afgescheiden. In 1419 wordt voor het eerst melding gemaakt van een eigen schepenbank en heerlijkheid. De heerlijkheid bleef bestaan tot de Bataafse Republiek.

De heerlijkheid is lange tijd in bezit geweest van de graven van Horn. In 1701 kwam de heerlijkheid direct onder de Staten der Vereenigde Nederlanden en in 1715 bij de Oostenrijkse Nederlanden.

Op de zegels van de schepenbank komt in meestal een kasteel voor, met daarvoor een schildje met drie hoorns (Horn). Deze zegels dateren van 1485-1758. Van den Bergh noemt verder nog een zegel uit 1699, waarop een schild met enkel de drie hoorns De gemeente ging pas laat over tot een aanvraag voor een gemeentewapen.

Zegel van Nederweert

Zegelafdruk 1699

In eerste instantie werd in 1896 een wapen aangevraagd waarvan de beschrijving luidde :
Gedeeld : I in keel de H. Lambertus in bisschoppelijk gewaad van zilver en omgeven door een nimbus van goud, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in de linkerhand een staf van sabel met kromming van guod en een lans van sabel met spits van goud, alles op een terras van sinopel; II van azuur, beladen met een kasteel van drie torens van natuurlijke kleur, met als hartschild zijnde van goud, beladen met drie hoorns van keel, de openingen naar rechts en geband van zilver.

In dit voorstel werd dus de parochieheilige gecombineerd met het oude zegel. De Hoge Raad van Adel vond het geen mooi geheel en enigzins overladen. Het voorstel aan de gemeente was dan ook om de positie van de hoorns en de heilige om te draaien, zoals dat gebruikelijkwas in de Limburgse wapens. Ten tweede wilde de Hoge Raad van Adel het kasteel vervangen door de drie hoorns om een rustiger geheel te krijgen.

Waarom de gemeente hierop niet is verder gegaan is niet duidelijk. Pas 20 jaar later vroeg de gemeente nogmaals een wapen aan, dit maal werd er geen gebruik gemaakt van de historische zegels, maar is er gekozen voor een schild dat de plaatselijke geografische gesteldheid zou weergeven.

In 1975 werd door een inwoner alsnog aan de gemeenteraad gevraagd het wapen te wijzigen, gebaseerd op het oude zegel. De gemeenteraad heeft dit afgewezen op 5-11-1975 en er verder niets meer mee gedaan.

Wapen van Nederweert

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Nederweert

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Nederweert

Het wapen als bijenhotel (bron)


Literatuur: Eversen en Meulleneers, 1900; Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel (brievenboek 1896).


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg