Neer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NEER

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Roggel en Neer (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 1 augustus 1896
"In goud een Gothische kerk met een Gothisch roosvenster boven den ingang en met een van 3 vensters voorziene middentoren en 2 kleinere zijtorens, alles van keel en zwart gevoegd; iedere toren door een kruisje van keel overtopt; in een hartschild van goud 3 posthoorns van keel, met zilveren beslag, geplaatst 2 en 1."

Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Oorsprong/verklaring

Neer ligt in het land van Horn. Er wordt voor het eerst melding gemaakt van een schepenbank in 1275. De oudste heren van Neer zijn niet bekend. Pas vanaf de 17e eeuw zijn alle elkaar opvolgende heren bekend.

De heerlijkheid is regelmatig van eigenaar gewisseld. Geen enkel geslacht had meer dan een eeuw de heerlijkheid in bezit.

In de heerlijkheid lag ook het kasteel Ghoor, stamslot van het geslacht van Ghoor, een zijtak van de familie van Horn.

De schepenbank voerde verschillende zegels met daarop een afbeelding van een Gothische kerk, door anderen uitgelegd als een stadsmuur. Het zegel is het oudste in het land van Horn en de oudste afbeelding dateert uit 1366. Het is denkbaar dat dit zegel, vergelijkbaar met zegels van andere dorpen in dit gebied, afgeleid is van het kasteel Ghoor.

Bij de verlening van het wapen is de vorm van het gebouw uit het zegel van 1366 wat aangepast, oorspronkelijk was het meer een kasteel, nu een kerk. De kleuren zijn de kleuren van Horn. Ook vroeg de gemeente in eerste instantie het wapen Horn aan als een klein schildje op aan het kasteel. De Hoge Raad van Adel vond dat zo het wapen te klein werd weergegeven, en stelde voor het wapen op te nemen als hartschild.

Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Poststempel 1978
Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Poststempel 1985
Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Het wapen op een envelop 1986
Wapen van Neer/Coat of arms (crest) of Neer

Stempel van de voormalige gemeente


Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900; Hanssen, 1995d; Brievenboek Hoge Raad van Adel 1896 (7 april en 26 mei)


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,389
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,106

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site