Neer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


NEER

Provincie : Limburg
Opheffing : 1991 Roggel en Neer (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 1 augustus 1896
"In goud een Gothische kerk met een Gothisch roosvenster boven den ingang en met een van 3 vensters voorziene middentoren en 2 kleinere zijtorens, alles van keel en zwart gevoegd; iedere toren door een kruisje van keel overtopt; in een hartschild van goud 3 posthoorns van keel, met zilveren beslag, geplaatst 2 en 1."

Wapen van Neer

Oorsprong/verklaring

Neer ligt in het land van Horn. Er wordt voor het eerst melding gemaakt van een schepenbank in 1275. De oudste heren van Neer zijn niet bekend. Pas vanaf de 17e eeuw zijn alle elkaar opvolgende heren bekend.

De heerlijkheid is regelmatig van eigenaar gewisseld. Geen enkel geslacht had meer dan een eeuw de heerlijkheid in bezit.

In de heerlijkheid lag ook het kasteel Ghoor, stamslot van het geslacht van Ghoor, een zijtak van de familie van Horn.

De schepenbank voerde verschillende zegels met daarop een afbeelding van een Gothische kerk, door anderen uitgelegd als een stadsmuur. Het zegel is het oudste in het land van Horn en de oudste afbeelding dateert uit 1366. Het is denkbaar dat dit zegel, vergelijkbaar met zegels van andere dorpen in dit gebied, afgeleid is van het kasteel Ghoor.

Bij de verlening van het wapen is de vorm van het gebouw uit het zegel van 1366 wat aangepast, oorspronkelijk was het meer een kasteel, nu een kerk. De kleuren zijn de kleuren van Horn. Ook vroeg de gemeente in eerste instantie het wapen Horn aan als een klein schildje op aan het kasteel. De Hoge Raad van Adel vond dat zo het wapen te klein werd weergegeven, en stelde voor het wapen op te nemen als hartschild.

Wapen van Neer

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Neer

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Neer

Poststempel 1978
Wapen van Neer

Poststempel 1985
Wapen van Neer

Het wapen op een envelop 1986
Wapen van Neer

Stempel van de voormalige gemeente

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Hanssen, 1995d; Brievenboek Hoge Raad van Adel 1896 (7 april en 26 mei)