Neerijnen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NEERIJNEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2019 West Betuwe
Toevoegingen : 1978 Est en Opijnen, Haaften, Ophemert (ged), Varik, Waardenburg

I : 15 december 1978
"Schuin gevierendeeld : I in zilver 3 leeuwenkoppen van keel, gekroond en getongd van azuur; II en III in sabel een zalm van zilver, gevind van keel, de zalmen rechtop geplaatst en afgewend; IV in keel 3 palen van paalvair. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Neerijnen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit elementen van de opgeheven gemeentes, namelijk de leeuwekopppen uit het wapen van Varik, het paalvair is afgeleid van het wapen van de familie De Cocq van Haaften (zie Hardinxveld) en kwam voor in de wapens van Haaften, Ophemert, Est ca en Waardenburg.
De zalmen symboliseren de vroeger belangrijke zalmvisserij.

Het eerste wapen dat werd ingediend werd afgewezen door de Hoge Raad van Adel vanwege het overladen effect. De kwartieren II en II luidden namelijk alsvolgt : "In sinopel een dwarsbalk, waaruit een uitkomende zalm, en van onderen vergezeld van een takje van een appelboom, waaraan 2 bladeren en een appel, alles van zilver."
De appel zou de fruitteelt symboliseren, de dwarsbalk de Waal.

De gelijknamige heerlijkheid werd op 7 oktober 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd in het gebruik van het volgende wapen :

"In keel 3 palen van paalvair en een schildhoofd van goud, beladen met 3 schuinlinks geplaatste hamers van sabel."

Nerijnen.hag.jpg

Dit wapen werd door de nieuw opgerichte gemeente in 1978 niet bij het ontwerp betrokken.

Wapen van Neerijnen

Poststempel 1985
Wapen van Neerijnen

Poststempel 1994
Wapen van Neerijnen

Wapen op het voormalig gemeentehuis 2022
Wapen van Neerijnen

Wapen bij het voormalig gemeentehuis 2022
Wapen van Neerijnen

Briefhoofd, +/- 1985


Literatuur: Bontekoe, 1979


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg