Neeritter

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NEERITTER

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1942 Hunsel (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 18 februari 1926
"Gedwarsbalkt van goud en keel van 10 stukken en een vrijkwartier van goud, beladen met 3 jachthorens van keel, beslagen van zilver. Schildhouder : de H.Lambertus in bisschoppelijk gewaad, houdende in de linkerhand een bisschopsstaf en een werpspies."

Wapen van Neeritter

Oorsprong/verklaring

Neeritter was een van de dorpen in het graafschap Loon. Neeritter had een zekere vrijheid in vergelijking met de andere dorpen in het graafschap. De domheren van Luik waren de feitelijke machthebbers van de heerlijkheid. De feitelijke macht was echter lange tijd in handen van de graven van Horn.

De kerk te Neeritter was eerst gewijd aan de HH Lambertus en Lucia, later alleen aan de H. Lambertus.

De schepenbank bezat enkele zegels, waarvan de oudste uit 1445 dateert. Dit zegel vertoont een naar links gewende arm, houdende een kromstaf en links daarvan een zespuntige ster.

Neeritterz1.jpg

Zegel van de heerlijkheid (jaartal onbekend).


Een tweede zegel, uit 1572 vertoont dezelfde afbeelding. Dit zegel is tot aan het einde der 18e eeuw gebruikt. Er is nog een ander zegel bekend met daarop de H. Lambertus. Dit zegel was echter niet een zegel van de schepenbank, maar was een soort handelszegel.


In het wapen staat de parochieheilige als schildhouder weergegeven. Het vrijkwartier is het wapen van Horn.

Wapen van Neeritter

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Eversen en Meulleneers, 1900


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink